#Nettengel

#Nettengel

-en, ..gler, ..glene

Subst. 1. Person som tjener Gud i kommentarfelt og på nett. 2. En som taler de svakes sak i sosiale medier, på nett og i kommentarfelt. 3. Person som deler kjærlighet, sannhet, forståelse og forsoning på nett. 

Ressurser

Artikler

Last ned

Vær en nettengel! 

I Tro & Medier tror vi ikke offentlighetens lys gjør at nettroll sprekker, men derimot kjærlighetens, forsoningens og sannhetens lys. Derfor ønsker vi å se nettengler som lyser opp i nettets mørke. En nettengel er et redskap for Guds fred, en som bringer kjærlighet der hatet rår, for å låne ord fra Frans av Assisis bønn. En nettengel deler det gode i sosiale medier, kommenterer og liker det som bygger opp, står opp mot urett og forsvarer de svake på nett.

«Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere», skrev Paulus til menigheten i Roma (Rom 12,17f). 

Ordene er høyaktuelle i vår tid, med Facebook, Instagram og kommentarfelt på VG. Derfor Har vi lansert begrepet #nettengel.  

Kontakt oss på post@troogmedier eller besøk nettsiden vår troogmedier.no 

© 2018 Senter for tro og medier – All rights reserved