Hva sier Bibelen om #Nettengel?

Åndens frukt
er kjærlighet, glede, fred,
overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet,
ydmykhet og
selvbeherskelse.

Gal 5,22

La samme sinnelag være i dere
som også var i Kristus Jesus!

Fil 2,5

Gjengjeld ikke ondt med ondt,
ha tanke for det som er godt
for alle mennesker.
 
Hold fred med alle,
om det er mulig,
så langt det står til dere.

Rom 12,17f

La ikke det onde overvinne deg,
men overvinn det onde med det gode!

Rom 12,21

La alle mennesker få merke at dere er vennlige.

Fil 4,5a

La ingen gjengjelde ondt med ondt,
men strev alltid etter å være gode mot hverandre,
ja, mot alle.

1.Tess 5,15

Vær en nettengel! 

I Tro & Medier tror vi ikke offentlighetens lys gjør at nettroll sprekker, men derimot kjærlighetens, forsoningens og sannhetens lys. Derfor ønsker vi å se nettengler som lyser opp i nettets mørke. En nettengel er et redskap for Guds fred, en som bringer kjærlighet der hatet rår, for å låne ord fra Frans av Assisis bønn. En nettengel deler det gode i sosiale medier, kommenterer og liker det som bygger opp, står opp mot urett og forsvarer de svake på nett.

«Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere», skrev Paulus til menigheten i Roma (Rom 12,17f). 

Ordene er høyaktuelle i vår tid, med Facebook, Instagram og kommentarfelt på VG. Derfor Har vi lansert begrepet #nettengel.  

Kontakt oss på post@troogmedier eller besøk nettsiden vår troogmedier.no 

© 2018 Senter for tro og medier – All rights reserved